Dagsorden til lokalrådsmøde 20.11.2018

Vi mødes hos Steen klokken 19.00.

 1. Cykelkantbaner – status.
 2. Projekt Gjessø Bymidte – status.
 3. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.
 4. Samarbejde med Grundejerforening.
 5. Hjemmeside.
 6. Markedsføring af Gjessø¸.
 7. Råstofudvinding i Asklev.
 8. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd.
 9. Outdoor hovedstad.
 10. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 11. Evt.
 12. Næste møde
 13. Godkendelse af referat.