Dagsorden til lokalrådsmøde 01.10.2014

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Opfølgning på afholdt borgermøde.
  3. Evt.
  4. Næste møde