Dagsorden til lokalrådsmøde 01.06.2015

Vi mødes hos Paul Erik klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Status på 2-1 vej.
  3. Folder om Gjessø by.
  4. Byens dag.
  5. By ambassadør.
  6. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  7. Evt.
  8. Næste møde.