Dagsorden til lokalrådsmøde 02.12.2015

Vi mødes hos Paul Erik klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Tema 2015 – Cykelstier til Gjessø.
  3. Folder om Gjessø.
  4. Nærdemokrati konference.
  5. Udstykning af byggegrunde.
  6. Revision af kommuneplan.
  7. Evt.
  8. Næste møde.