Dagsorden til lokalrådsmøde 04.03.2015

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Køretur på 2-1 vej med Gitte.
  3. Telemast.
  4. Affaldsindsamling.
  5. Brainstorm: Folder om Gjessø by og byens dag.
  6. By ambassadør.
  7. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  8. Evt.
  9. Næste møde.