Dagsorden til Lokalrådsmøde 05.03.2014

Vi mødes hos Steen.

Referat fra sidste møde

Evaluering på fællesmøde for foreninger i Gjessø.

Status halbyggeri.

Strukturplan / lokalplan for Gjessø Vest.

Forskønnelse af bymidte

Villy’s plads.

  • Læskur
  • Lejeaftale.
  • Status kommune.

2 minus 1 vej

Referat – Møde 06.02.2014 hos kommune vedr. orientering om ny hal i Gjessø.

Referat – Møde 03.02.2014 hos kommune med lokalrådsformænd. Vedr. valg af 2 repræsentanter til nærdemokratiudvalg.

CVR / E-Boks

Facebook

Saldo på vores konto. Regnskab til sendes til jep@silkeborg.dk senest 1. juni.

Vedtægter

Huskesedler / handlingsplan

Borgermøde

Evt.

Næste møde