Dagsorden til Lokalrådsmøde 07.05.2014

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

 1. Referat fra sidste møde

 2. Status halbyggeri.

 3. Strukturplan / lokalplan for Gjessø Vest.

 4. Forskønnelse af bymidte

  1. Villy’s plads.

  2. Læskur

  3. Lejeaftale.

 5. Status kommune.

 6. 2 minus 1 vej – forberedelse af møde med trafikudvalg.

 7. Facebook

 8. Saldo på vores konto. Regnskab til sendes til jep@silkeborg.dk senest 1. juni.

 9. Huskesedler / handlingsplan

 10. Borgermøde

 11. Evt.

 12. Næste møde