Dagsorden til lokalrådsmøde 07.10.2015

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Tema 2015 – Cykelstier til Gjessø.
  3. Kan/skal vi give bidrag til hallen.
  4. Folder om Gjessø.
  5. Ny skolestruktur.
  6. Evt.
  7. Næste møde.