Dagsorden til lokalrådsmøde 08.12.2016

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Evt.
  3. Næste møde.
  4. Smørrebrød