Dagsorden til lokalrådsmøde 11.05.2016

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Input til høring om kommuneplan.
  3. Byens dag
  4. Vi cykler – cykelsti
  5. Min Købmand
  6. Evt.
  7. Næste møde.