Dagsorden til lokalrådsmøde 12.08.2014

Vi mødes hos Paul Erik klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde

  2. Arrangere borgermøde.

  3. Referat fra møde med byansvarlig (Jannie) vedr. Gjessø Bymidte.

  4. Evt.

  5. Næste møde