Dagsorden til lokalrådsmøde 12.08.2015

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Tema 2015 – Cykelstier til Gjessø.
  3. Evt.
  4. Næste møde.