Dagsorden til lokalrådsmøde 13.01.2016

Vi mødes hos Steen klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Input til høring om kommuneplan.
  3. Møde med Janni.
  4. Borgermøde. 
  5. Byens dag (arrangements tilrettelæggelse)
  6. Evt. søgning af midler til medfinansiering af cykelsti mellem Gjessø/Silkeborg
  7. Evt.
  8. Næste møde.