Dagsorden til lokalrådsmøde 16.03.2016

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Input til høring om kommuneplan.
  3. Møde med Janni.
  4. Borgermøde. 
  5. Byens dag. 
  6. Evt. søgning af midler til medfinansiering af cykelsti mellem Gjessø/Silkeborg
  7. Evt.
  8. Næste møde.