Dagsorden til lokalrådsmøde 17.08.2016

Vi mødes hos Paul-Erik klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Input til høring om kommuneplan.
  3. Cykelsti
  4. Evt.
  5. Næste møde.