Dagsorden til Lokalrådsmøde 21.01.2014

Referat fra sidste møde

Håndtering af møder, materiale, brug af mail, input og prioritering af dagsorden.

Fællesmøde for foreninger i Gjessø tirsdag den 28.01.2014 klokken 19.00 i Gjessø Klubhus.

  • Dagsorden.
  • Vores indlæg på møde.
  • Udbytte.
  • Deltagere

Referat fra Steens møde med Gry, som er byansvarlig for Gjessø.

Forskønnelse af bymidte

Villy’s plads.

  • Læskur
  • Lejeaftale.
  • Status kommune.

Høring buskøreplan.

Status på halbyggeri:

  • Artikel fra MJA vedr. bevarelse eller nedrivning af klubhus.
  • Vores svar på høring

Artikel i MJA vedr. 2 minus 1 vej

Møde 06.02.2014 hos kommune vedr. orientering om ny hal i Gjessø.

Møde 03.02.2014 hos kommune med lokalrådsformænd. Vedr. valg af 2 repræsentanter til nærdemokratiudvalg.

CVR / E-Boks

Gjessø.dk og artikler i avis.

Vedtægter

Huskesedler

Borgermøde

Evt.

Næste møde