Dagsorden til lokalrådsmøde 21.01.2015

Vi mødes hos Jette klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Arrangere fællesmøde for foreninger i byen.
  3. Brainstorm: Folder om Gjessø by og byens dag.
  4. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  5. Ny huskeliste – top 5.
  6. Evt.
  7. Næste møde.