Dagsorden til lokalrådsmøde 22.04.2015

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Status på 2-1 vej.
  3. Telemast.
  4. Affaldsindsamling.
  5. Folder om Gjessø by og byens dag.
  6. By ambassadør.
  7. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  8. Evt.
  9. Næste møde.