Dagsorden til lokalrådsmøde 22.09.2016

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Ansøgning til “Silkeborg pris”.
  3. Evt.
  4. Næste møde.