Dagsorden til Lokalrådsmøde 26.11.2013

Konstituering af bestyrelse

Ansvarsområder

Avis / hjemmeside

Kontakt kommune

Vedtægter

Huskesedler

Borgermøde

Fællesmøde for foreninger i byen

Hal

Forskønnelse af bymidte

Læskur på Villy’s plads

CVR / E-Boks

Evt.

Næste møde