Dagsorden til lokalrådsmøde 26.11.2014

Vi mødes hos Steen klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Opfølgning på møde hos kommune vedr. 2-1 vej.
  3. Folder for Gjessø by – Byens dag.
  4. Evt. tema 2015 – Cykelstier til Gjessø
  5. Ny huskeliste – top 5.
  6. Referat fra Nærdemokratikonference 2014 for alle lokalråd, kommune og byråd.
  7. Tilskud til hjertestarter.
  8. Evt.
  9. Næste møde.