Fællesmøde for foreningerne i Gjessø – 27.01.2015

Gjessø Lokalråd indkalder hermed til fællesmøde for foreningerne her i Gjessø.

Foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, skolebestyrelse for skole, skolebestyrelse for børnehave, Halgruppen, Gjessø Senioridræt, menighedsråd, Gjessø.dk og Gjessø Lokalråd.

Andre er også meget velkommen.

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse foreningerne imellem.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Evt.

Vi håber på 1-2 deltagere pr forening. Der vil være en kop kaffe, og der kan købes øl og vand i kiosken.

Med venlig hilsen

Gjessø Lokalråd