Fællesmøde for foreningerne i Gjessø – 27.01.2016

Gjessø Lokalråd indkalder hermed til fællesmøde for foreningerne her i Gjessø.

Foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, skolebestyrelse for skole, skolebestyrelse for børnehave, Halgruppen, Gjessø Senioridræt, menighedsråd, Gjessø.dk og Gjessø Lokalråd.

Har vi glemt nogen, så møder man bare op. 

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Skal der holdes fællesmøde januar 2017 ?
  • Evt.

Afbud og tilmelding er unødvendig – hvis det har interesse, så møder man op.

Med venlig hilsen

Gjessø Lokalråd