Fællesmøde for foreningerne i Gjessø – 28.01.2014

Gjessø Lokalråd indkalder hermed til fællesmøde for foreningerne her i Gjessø.

Vi har tænkt på følgende foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, skolebestyrelse for skole, skolebestyrelse for børnehave, Halgruppen, Gjessø Senioridræt, menighedsråd og Gjessø Lokalråd.

Måske vi har glemt nogen, men disse er også meget velkommen til at deltage.

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse foreningerne imellem.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Evt.

Vi håber på 1-2 deltagere pr forening. Der vil være en kop kaffe, og der kan købes øl og vand i kiosken.

Med venlig hilsen

Gjessø Lokalråd