Fællesmøde for foreningerne i Gjessø – 25.01.2017

Gjessø Lokalråd indkalder til fællesmøde for foreningerne i Gjessø.

Foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, fællesbestyrelse for skole og børnehave, Halgruppen, Gjessø Senioridræt, menighedsråd, Gjessø.dk, Sauna lav og Gjessø Lokalråd.

Har vi glemt nogen, så er de også velkomne.

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Skal der holdes fællesmøde januar 2018 ?
  • Evt.