Fællesmøde for foreningerne i Gjessø 28.01.2020

Gjessø Lokalråd indkalder til fællesmøde for foreningerne i Gjessø.

Foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, Fællesbestyrelse for skole og børnehave,  Gjessø Senioridræt, menighedsråd, Gjessø.dk, Sauna, by ambassadører, lokalavis, lokalpolitiker, andelsboligforeninger og Gjessø Lokalråd.

Har vi glemt nogen, så er de også velkommen.

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Status på hjemmeside www.gjessø.dk.
  • Bordet rundt med status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Skal der holdes fællesmøde januar 2021 ?
  • Evt.