Fællesmøde for foreningerne i Gjessø 29.01.2019

Gjessø Lokalråd indkalder til fællesmøde for foreningerne i Gjessø.

Foreninger:

Gjessø¸ Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandvæk, Gjessø Forsamlingshus, fællesbestyrelse for skole og børnehave,  Gjessø¸ Senioridræt, menighedsråd, Gjessø.dk, Sauna lav, by ambassadører, lokalavis, lokalpolitiker og Gjessø Lokalråd.

Har vi glemt nogen, så er de også velkomne.

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation.
 • Ny og forbedret hjemmeside – altså Gjessø.dk
  • Præsentation af tanker og ideer med ny hjemmeside.
  • Hvad koster det.
  • Hvem er med.
  • Skal vi sætte det i gang.
 • Bordet rundt med status fra den enkelte forening.
 • Emner som kan have fælles interesse.
 • Koordinering af opgaver og ansvar.
 • Skal der holdes fællesmøde januar 2020 ?
 • Evt.