Huskeseddel – cykelsti mellem Gjessø og Silkeborg

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske

Anlæggelse af cykelsti langs Gjessøvej mellem Gjessø og Silkeborg.

 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)?

Beboerne i Gjessø har et stort behov for at komme til Silkeborg og mange vil gerne cykle, hvis det kan ske under betryggende forhold.  Mange arbejder eller uddanner sig i Silkeborg, f.eks. på gymnasium, handelsskole, teknisk skole, 10. klasse o.s.v.

Gjessøvej anses af de fleste som trafikfarlig på grund af megen trafik og bilernes relative høje fart på strækningen.  Et særlig farligt sted er den stejle og lange Havredal Bakke lidt nord for Gjessø, hvor vejen samtidig har krumning til begge sider. Vejen er klassificeret som ”gennemfartsvej” i kommuneplanen og benyttes i høj grad som udfaldsvej fra Silkeborg.

 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske

Anlæggelse af cykelsti langs Gjessøvej mellem Gjessø og Sdr. Ringvej, hvor der hovedsageligt er skov.  Da der kun er ringe bebyggelse og kun få tilstødende veje på strækningen skønnes det tilstrækkeligt med cykelsti i den ene side af vejen, hvilket vil billiggøre anlæggelsen.

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune

 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg

 

 

 

Udvalgsbeslutning