Referat fra lokalrådsmøde 12.03.2019

Referat fra lokalrådsmøde 12.03.2019

Tilstede var: Flemming, Steen, Peter, Ib, Jan, Inge og Jette

 • 2-1 vej igennem Gjessø.

 

Samles med punkt 3

 • Cykelkantbaner – status.

 

Forventes færdig medio april, kommunen afholder åbningsfest medio maj.

 • Projekt Gjessø Bymidte – status.

 

Projektet er igang og bliver delt op i etaper for at kunne passe med tilskuddet på 225.000kr fra byforskønnelses-puljen.

 • Planstrategi 2040 i offentlig høring fra 03.01.2019 til 28.02.2019.

 

Vi har indsendt vores svar hertil.

 • Formandsmøde – referat fra Flemming.

 

Flemming deltog. der blev snakket om busser og nærdemokratiudvalg

 • Temamøde for arbejde i lokalråd 19.03.2019

 

Flemming, Peter og Ib deltager.

 • Ny omgang lokalområder med kant.

 

Vi forsøger om vi kan få lavet en arbejdsgruppe uden for lokalrådet. Steen laver et oplæg.

 • Mødes med Linda Lyngsøe?

 

Linda finder en dag, Kasper inviteres med. på mødet går vi rundt i byen og snakker om vores arbejdsopgaver og problemstillinger.

 • Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

 

Intet nyt

 • Hjemmeside.

 

Jan deltager fra lokalrådet.

 • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd.

 

Der afholdes generalforsamling i dag.

 • Outdoor hovedstad.

 

Steen har skrevet vores forslag, men ikke hørt noget tilbage endnu.

 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Intet nyt

 • Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø – referat.

 

Mest om hjemmeside, de fleste foreninger var repræsenteret.

 • Vedtægter for Gjessø lokalråd.

 

Steen retter vedtægter til.

 • Fællesarrangement for lokalråd

 

 1. Maj, hos Flemming kl 18:00, mad bestilles udefra. med påhæng.
 • Evt.

 

Intet nyt

 • Næste møde

 

Onsdag d. 8. Maj hos Jette kl 19

 • Godkendelse af referat.

 

    Ok