Referat af lokalrådsmøde 08.05.2019

Referat af lokalrådsmøde 08.05.2019

Tilstede: Peter, Steen, Flemming, Jette, Jan og Inge

  • Cykelkantbaner – indvielse onsdag 29.05.2019

 

Kommunen afholder indvielse onsdag d. 29.05.2019 kl 13:30 – cykeltur kl 14:40 – afslutning hos Jette, Is til børnene og øl/vand. lodtrækning af boner fra jette kl 16:00 om sponsorpræmier

  • Projekt Gjessø Bymidte – status.

 

Intet nyt fra kommunen endnu. Der skulle komme svar her i maj.

  • Hjemmeside.

 

Tilbud på hjemmeside fra automagical drøftet. Vi vil ikke stå som ejer af hjemmesiden. Vi er villige til at betale 5000kr incl moms. Vi tager selv backup hvis gammel hjemmeside fortsat er tilgængelig. APP er nice too have. Jan deltager 17juni i hjemmeside møde.

  • Ny omgang lokalområder med kant.

 

Der kom ikke nok tilbagemeldinger.

  • Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

 

Vores indsigelser til planstrategien og blevet besvaret og taget til efterretning. Ang Planetvej er de ved at ændre byggeprocenten fra 25% til 30%. hvilket forsinker salget af grundene.

Vi afventer svar på hvilket boligselskab der skal bygge i Gjessø.

  • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd.

 

Vi forholder os fortsat passivt.

  • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

15 almene lejeboliger til Gjessø

Liga syd får tilskud til debataftner

  • Evt.

 

Steen laver facebook opslag omkring “prisen for årets lokalområde”

Vedtægter er ikke kommet vidrere.

  • Næste møde

 

20 juni kl 19 hos Peter

  • Godkendelse af referat.

 

godkendt