Referat af lokalrådsmøde 13.08.2019

Referat af lokalrådsmøde 13.08.2019

Deltagere: Ib, Peter, Jan, Flemming, Steen, Jette og Inge.

 

  • Læserbreve og omlægning af bybusser.

 

Vi vil forhøre os i Plan&vej om hvad der er op og ned i denne sag, før vi gør andet.

 

  • Projekt Gjessø Bymidte.

 

Næste skridt er at mødes med kommunen, her afventer arbejdsgruppen en mødeindkaldelse fra kommunen.

 

  • Ny hjemmeside.

 

Intet nyt

 

  • Udstykning af byggegrunde og byudvikling.

 

Intet nyt med udstykningen og hvilket boligselskab der har fået tildelt de 15 lejeboliger. Vi er indkaldt til møde hos kommunen omkring byudvikling og kommuneplanrevision, møde ligger i september.

 

  • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Intet nyt

 

  • Vedtægter.

 

Grundig gennemgang og rettelse af udkast til vedtægtsændring – ny gennemgang næste møde.

 

  • Evt.

 

Der er cykelister på vejbanen på havredalbakke, Steen kontakter Plan&vej om færdiggørelse af midterrabet og ønske om maling af en cykel på cykelbanerne 

 

  • Næste møde.

 

Torsdag d. 10/10 hos Ib

 

  • Godkendelse af referat.

 

  1. Godkendt