Referat af lokalrådsmøde 16.01.2020

Referat af lokalrådsmøde 16.01.2020

Tilstede er: Peter, Steen, Ib, Jan, Flemming, Inge og Jette

 

 • Projekt Gjessø Bymidte.

 

 • Kommunen holder møde i februar, og vi hører nærmere ang. hvad der skal ske. De 225.000kr er stadigvæk reserveret til byforskønnelse af Gjessø.

 

 • Busplan høring.

 

 • Der er endnu ikke ændret på antal afgange. 

 

 • Ny hjemmeside.

 

 • Udafbejdelse af hjemmesiden er sat igang og der er møde igen 20.januar med Preview.

 

 • Udstykning af byggegrunde og byudvikling.

 

 • Kommunen arbejder stadigvæk på at ændre bebyggelsesprocenten. Antal grunde ændres fra 12 til 11stk.
 • AAB og silkeborg kommune skal mødes og snakke om lokalplanen for marken (brandevej 5) en gang i februar.

 

 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

 • Busplanshøring.
 • Udstykning.

 

 • Nye vedtægter.

 

 • §13 rettes til “tegnes kun af formand”
 • Vi vil stadigvæk gerne holde generalforsamling med grundejerforeningen, Flemming tager fat i Kristian Mogensen. Evt fælles “evt” punkt.

 

 • Åbent borgmesterkontor med Steen Vindum på skolen den 30.01.2020.

 

 • Flemming finder ud af den præcise tidsplan for besøget. Dem som kan, deltager.
 • Steen undersøger om Midtjyllands avis dækker mødet.

 

 • Lokalrådenes formandsmøde.

 

 • Møde 3 februar. Flemming deltager. 

 

 • Deltage i Lokaldysten 2020.

 

 • Dette er ikke et arrangement for lokalrådet. Det er vidresendt til GUF og de har diaglogen med kommunen fremadrettet.

 

 • Evt.

 

 • Borgermøde for kommuneplanshøring. Vi vil have planen i grundtræk for Gjessø inden sommeren. Vi foreslår 8,9,22 og 23 september.
 • Nytårsparrole i medborgerhuset i Them, mandag d 20 Januar. Flemming deltager.
 • Lokalrådsfest 20 Juni. 18:30 hos Ib
 • Fællesmøde 28 Januar. kl 19, Flemming har booked lokaler

 

 • Næste møde.

 

 • Mandag d. 9. Marts kl 19 hos Peter.

 

 • Godkendelse af referat.
 • Godkendt!