Referat af lokalrådsmøde 10.10.2019

Referat af lokalrådsmøde 10.10.2019

Alle tilstede.

 1. Projekt Gjessø Bymidte.
 • Intet nyt
 1. Busbesparelser og statistik over brug af Gjessø bybus.
 • Steen har haft kontakt med midttrafik – vi afventer svar
 1. Ny hjemmeside.
 • Hjemmesidemøde holdes 21/10 i klubhus – Jan deltager
 1. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
 • Planetvej hæves byggeprocenten fra 25-30%
 • Kurts mark AAB er påbegyndt arkæologisk udgravning, her laves almennyttige boliger og blandet byggeri. 
 • Tippetbakken er der forspørgelse på rækkebyggeri.
 1. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 • Gjessøvej, der laves ekstra markering af en kurve med dårlig oversigtsforhold.
 • Rabatten på havredalbakke er lavet.
 1. Nye vedtægter.
 • Små rettelser, vedtægter skal godkendes af kommunen og derefter på generalforsamling.
 1. Folkemøde 2019.
 • Flemming deltog, der blev præsenteret et nyt supercykelsti-system
 1. Møde vedr. ny kommuneplan.
 • Der var snak om placering af butikscenterområde og ønsker om nye lokalplaner og boligområde. Flemming deltager i møde om kommuneplan hos LigaSyd 29/10
 1. Møde vedr. ny arkitekturpolitik.
 • Møde om at få mere arkitektur til Silkeborg.
 1. Evt.
 • Der laves to cykelløb i Gjessø i december og april
 1. Næste møde.
 • Torsdag 21/11 hos Jan
 1. Godkendelse af referat.
 • OK