Referat af lokalrådsmøde 14.01.2019

Refarerat af lokalrådsmøde 14.01.2019

Deltagere: Inge, Steen, Peter, Flemming, Jan & Ib

  1. Walk about Gjessø med byrådspolitiker den 15.12.2018

 

Det var en succes, godt fremmøde. Politikerne forstod nu bedre vores problemstillinger med udstykning. og var positive over vores projekt med bymidten.

2. 2-1 vej igennem Gjessø.

 

Der er arrangeret et møde med Hans Okholm 21. januar ang 2-1 vej. Vi er imod 2-1 vej. Steen, Ib, Peter og Flemming deltager.

3. Cykelkantbaner – status.

Tidsplan primo april.

 

4. Projekt Gjessø Bymidte – status.

 

Projektet vil blive fremvist for Hans Okholm 21. januar.

5. Planstrategi 2040 i offentlig høring fra 03.01.2019 til 28.02.2019.

 

    De skal være mere ambitiøse omkring udviklingen af omegnsbyerne.

6. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

 

Der er nogle investorer som arbejder på konkret udstykningsplan – deadline ukendt

7. Hjemmeside.

 

Mødet 27/11-18 blev aflyst. Nyt møde 29/1

8. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd.

 

Vi afventer hvad der sker.

9. Nytårstaffel Toftebjerg Medborgerhus lørdag 19. Jan. kl. 11.00 – 12.30.

 

Steen og Peter deltager.

10. Outdoor hovedstad.

 

Overordnede emner fra outdoor planen.

  • Outdoor er for alle
  • Vejen til det gode liv

Vi vil også nævnes med bynavn i planen.

Vi ønsker at være en del af planen for silkeborg by.

11. Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Cykelbusserne bliver ikke til noget

12. Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø.

 

Afholdes 29.01.2019

13. Vedtægter for Gjessø lokalråd.

 

Er nu lagt op på hjemmesiden.

Vi skal afholde et årligt borgermøde.

Vi skal have kigget på vedtægterne og have styr på valg – Jan kigger på det

14. Fællesarrangement for lokalråd

 

Fredag d. 24 maj 2019 kl 18:00 med påhæng

15. Evt.

 

´Ønske om fortov på rustrupvej fra lærkebakken og til brándevej

Der burde være introduktion ved kommunen for lokalrådsmedlemmer

Flemming skal til formandsmøde i nærdemokratiudvalget 5. februar

16. Næste møde

 

Tirsdag d. 12 marts kl 19.00 hos Peter

17. Godkendelse af referat.

 

Godkendt af alle