Referat af lokalrådsmøde 14.08.2018

Referat af lokalrådsmøde 14.08.2018

Tilstede: Ib, Inge, Flemming, Steen, Jette og Jan

 • Cykelkantbaner – status.

 

De er godt igang.

 • Projekt Gjessø Bymidte – status.

 

Steen har forsøgt at få kontakt til Pernille, men har ikke fået noget svar.

 • Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

 

Vi har fået svar på vores henvendelse til kommunen, svaret var ikke særlig positivt. Steen og Jan afholder et møde med Kasper ang byudviklingen. Kan vi evt invitere kommunen ud for at vise dem manglen på byggegrunde. Jette deler gjessøflyer ud til de som har huse tilsalg i Gjessø.

 • Samarbejde med Grundejerforening.

 

Ib har haft møde med Stefan. Grundejerforeningen er positive for møde og samarbejde. Ib og Stefan har lavet udkast til dagsorden. Dato for fællesmøde Torsdag d. 11 oktober. Inge renskriver dagsorden.

 • Markedsføring af Gjessø.

 

Ib’s nabo Erik vil meget gerne hjælpe med PR af gjessø. Vita inviteres med til møde. Brainstorm møde, ca en time af næste bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 25 september kl 1900 Lærkebakken 11

 • Henvendelse vedr. udvikling af app til styrkelse af lokalsamfundet.

 

Morten arbejder på et mere konkret idé oplæg.

 • Henvendelser fra borgere i Hjortsballe området vedr. råstofudvinding i Asklev.

 

Flemming har været til møde hos Verner. Der er lavet et høringssvar i samarbejde med Them og Gjessø lokalråd.

 • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd.

 

De er blevet bevilget af silkeborg kommune 10000kr til at afholde møder og evt lave hjemmeside. Næste møde 9 oktober

 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Kommunen har valgt at tage vedligeholdelsen af gjessø bæk.

 • Folkemøde 28/29. september 2018.

 

Afholdes på Binslevsplads. Vi deltager ikke med nogen bod.

 • Nyt asfalt på Rustrupvej.

 

Arbejdet er afsluttet, mangler streger.

 • Næste møde.

 

Tirsdag d. 25 September hos Ib kl 1900

 • Evt.

 

Pixibog om nærdemokrati uddelt.

 • Godkendelse af referat.

 

Godkendt af alle