Referat af lokalrådsmøde 20.06.2019

Referat af lokalrådsmøde 20.06.2019

Deltagere: Flemming, Steen, Ib, Peter og Jan

  1. Cykelkantbaner.

Indvielse af cykelkantbanerne var en succes.

2. Projekt Gjessø Bymidte – status.

Der har været møde med kommunen ang 2-1vej gennem byen, og placeringen af de røde asfalt felter på rustrupvej flyttes til hhv udkørsel ved lærkebakken og til stykket mellem legepladsstien og nedgangen til søbadet. Der er desuden ønsket rød asfalt fra gl. skolebakkevej og til egebakken.

Kommunen har bevilliget 225000kr til vores projekt, som bliver frigivet i 2020, hvis ikke kommunen selv skal bruge grunden.

3. Hjemmeside.

Mødet blev aflyst. Jan har mailet lokalrådets syn på hjemmesiden til Rasmus, men har ikke fået noget svar. Vi afventer.

4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

Der er bevilliget 4,5mio til byggemodning af planetvej. vi kender ikke antallet af grunde endnu.

Vi ved ikke endnu hvor og hvem der skal bygge de almennyttigeboliger.

5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.

Intet nyt.

6. Vedtægter.

Steen retter vedtægterne til inden næste møde.

7. Evt.

8. Næste møde.

Tirsdag d. 13 August hos Flemming

9. Godkendelse af referat.

  • ok