Referat af lokalrådsmøde 20.11.2018

Referat af lokalrådsmøde 20.11.2018

Til stede var: Steen, Ib, Flemming, Inge & Jan

 • Cykelkantbaner – status.

 

Vestsiden er færdiggjort. Der er startet på østsiden og det forventes færdig April 2019

 • Projekt Gjessø Bymidte – status.

 

Der er indkaldt til møde 4. december med grundejerforeningen hvor der skal lægges en plan for projektet.

 • Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.

 

Der afholdes møde 21. november med flere i byen som har vist interesse for udstykning, hvor der skal diskuteres hvilke muligheder vi har og hvor vi skal arbejde hen af.

 • Samarbejde med Grundejerforening.

 

Har vi store forventninger til 🙂

 • Hjemmeside.

 

Der afholdes møde 27. november – Steen deltager.

 • Markedsføring af Gjessø.

 

Vi mangler stadigvæk lokal skribenter.

 • Råstofudvinding i Asklev.

 

Der er blevet givet lov til at grave videre.

 • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd.

 

Steen og Flemming har været til møde. Der sker meget lokal politisk i silkeborg syd. Der er møde igen 27. november hvor de vil lave workshops hvor der skal arbejdes med forskellige emner.

 • Outdoor hovedstad.

 

Steen har skrevet brev med ideer fra Gjessø.

 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Planetvej 29 har fået lov at lave græsarmering i vejkanten.

Skolen skal have nyt lysanlæg på boldbanerne, kommunen har bevilliget 400000kr.

 • Evt.

 

Ingen evt

 • Næste møde

 

 1. januar hos Inge
 • Godkendelse af referat.

 

OK