Referat af lokalrådsmøde 21.11.2019

Tilstede: Peter, Steen, Flemming, Jette, Ib og Inge.

 1. Projekt Gjessø Bymidte.
  • Der har været møde med kommune vedr. byforskønnelse i bymidte den 31.10.2019.
  • Hedda har lavet helt nyt forslag som er helt anderledes end vores forslag med den gamle skole grund.
  • Det nye forslag er meget visionært og vil give byen et stort løft.
  • Det nye forslag har store konsekvenser for butik  og de omkringliggende huse.
  • Bordet rundt: Hver især gav udtryk for holdning til sagen. Ingen tvivl om at det sætter os alle i en svær situation.
  • Jette undersøger hvad der skal til for at parkering bliver optimal omkring butik.
  • Forslag er ikke vedtaget og vi ved ikke om det overhovedet bliver til noget, så vi afventer og er klar til at reagere på sagen.
 2. Nye køreplaner for busrute 10.
  • Der er forslag om at rute 10 får færre afgange om aftenen og weekend, men først fra sommeren 2021.
  • Lokalråd går ind for dette som kompromis, blot vi undgår at ruten skal gå omkring Them, Salten, Knudlund og Bryrup. Vi kæmper for uændret ruteføring og fuld drift i dagtimer på hverdage.
 3. Ny hjemmeside.
  • Alle penge for ny hjemmeside er nu på plads. GUF betaler stor andel og tager ansvar for drift og økonomi.
 4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
  • Vi håber der snart sker noget. I januar begynder vi at rykke igen.
 5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  • Nye køreplaner for busrute 10.
 6.  Nye vedtægter.
  • Jette fra kommune har sendt kommentarer tilbage til os. Steen tilretter vedtægter.
 7.  Møde  hos Liga Syd vedr. ny kommuneplan.
  • Godt møde hvor Flemming deltog, Flere politikere var mødt op og hvert lokalråd fremlagde planer med kommuneplan. Gjessø var længst fremme og mest konkret. Gjessø meldte ud at vi vil være mere forstad til Silkeborg og mindre gammel Them kommune.
 8.  Møde i januar med Steen Vindum.
  • Ja – Gjessø lokalråd vil gerne deltage i møde som afholdes på Gjessø skole.
  • Vores forslag til dagsorden er: Skolen, udstykning af byggegrunde og byforskønnelse.
 9.  Referat fra Nærdemokratikonference.
  • Flemming deltog og det var en god dag med netværk, gruppe arbejde og gode foredrag.
 10. Evt.
  • Peter og Flemming har deltaget i klimakonference med Silkeborg kommune.
 11. Næste møde.
  • 16.01.2020 klokken 19.00 hos Steen.
 12. Godkendelse af referat.
  • Flemming skriver referat.