Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 27.01.2015

Til stede: Grundejerforening (Trine og Henning), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Heidi), hal (Flemming), hjertestarter (Peter), forsamlingshus (Peter), Sauna lav (Kristian og Christian), Gjessø ungdomsforening (Steen), Gjessø senioridræt (Bo) og lokalråd (Steen, Paul Erik og Flemming).

Beslutningsreferat:

 • Lokalråd: Arbejde videre med ide om byens dag – tak for de mange input på møde.

 • Lokalråd: Arbejde med ide om ”By ambassadører”.

 • Lokalråd: Arbejde med ide om affaldsindsamling i Gjessø under Liga Syd.

 • Lokalråd: Meld ud til borgere at der er liv i telemast – vi skal have andre selskaber på.

 • Lokalråd + alle: Fokus på hvordan vi spreder nyheder og informationer i byen. Gør reklame for Gjessø.dk, brug forældreintra i specielle tilfælde og brug facebook side for Silkeborg, som har virkelig mange følgere.

 • Næste møde 27.01.2016 klokken 19.00 i klubhuset.

Orienterings punkter: 

 • Lokalråd: Laver folder om Gjessø som kan udleveres til folk som er interesseret i at flytte til Gjessø. Evt. udleveres af ejendomsmæglere.

 • Lokalråd: ”Top 5 for Gjessø” – http://gjessø.dk/gjessoe-lokalraad/top-5-for-gjesso/

 • Forsamlingshus: Nyt tag og isolering – imponerende pengeindsamling.

 • Forsamlingshus: Kunne godt tænke sig et kulturelt udvalg, som kunne arrangere f.eks. foredrag.

 • Hjertestarter udvalg: Succes historie, og er nu ved at lukke sig selv ned. Der afholdes kursus til foråret. Vedligehold og forsikring er på plads.

 • GUF: Spændende med nye aktiviteter i den nye hal. Har fokus på hvordan man skaffer flere frivillige.

 • Sauna lav: Vedtægter og fyrbødere er på plads. Arbejde på mere brug af sauna. God ide at komme på Gjessø.dk.

 • Hal: Spadestik 03.02.2015 klokken 11.00 med happening. Klubhus overgår til kommune, og det er rigtig god løsning for alle. Nu skal der hul på penge fra indsamling og frivillig arbejde med anlæg udenom hallen + parkering. Tegninger findes på skolens hjemmeside.

 • Fællesbestyrelse for skole og børnehave: Arbejder videre med Gjessø’s børn. Skolereform fylder meget. Sikken en skolefest – det er ikke alle byer og skoler som kan præstere dette. Glæder sig til ny hal. Der er snart årsmøde, hvor Finn Hesselager holder foredrag, og alle er velkomne.

 • Grundejerforening: Har fået sat skab op hos Min købmand, og det bliver flittigt brugt. Kontakt for etablering og drift af sponsor legeplads er netop underskrevet, og det bliver på den store legeplads overfor søen.

 • Senior idræt: Har lidt svært ved at samle fold til nogle aktiviteter, for pensionisterne har ikke tid.