Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 28.01.2014

Til stede: Gjessø Ungdomsforening (Steen Tyregod), Gjessø Grundejerforening (Kasper Thomassen, Henning), Gjessø Forsamlingshus (Peter Villadsen), skolebestyrelse for skole (Flemming Christensen),  Halgruppen (Flemming Christensen, Helene Jakobsen), Gjessø Senioridræt (Bo Larsen), menighedsråd (Evan Johansen) og Gjessø Lokalråd (Steen Nørby, Flemming Madsen).

Ikke til stede: Gjessø Børnehave, Gjessø Vandværk og Gjessø.dk.

Beslutningsreferat:

 • Fælles arbejdsdag med Villy’s plads og legepladser (Lokalråd og grundejerforening).
 • Hjertestarter: Den på skolen har første prioritet. Der skal arbejdes på hvem der skal have ansvar for hjertestartere i fremtiden. Ansvar tages op på næst fællesmøde.
 • Skal der arbejdes på en borgerforening og hvad må grundejerforening afholde ifølge vedtægter.
 • Næste møde 27.01.2015 19.00 i klubhus

Orienterings punkter:

 • Præsentation og status fra hver forening.
 • Status på hallen og kig på tegninger.
 • Status på telemasten.
 • Nyt tag på forsamlingshus.
 • Gjessø’s børn og ministerbesøg på skolen.
 • Hjertestarter
 • Saunalaug til sauna ved søen.
 • Fokus på Cykelsti mellem Gjessø og Silkeborg.
 • Fokus på høring med 2 i 1 vej.
 • Fokus på lokalplan for Gjessø vest.
 • Fokus på byforskønnelse og busskur på Villy’s plads.