Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 25.01.2017

Til stede: Grundejerforening (Anders B), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Ingen), Ambassadører (Flemming C.), forsamlingshus (Peter V), Sauna lav (Kristian), Gjessø ungdomsforening (Sten T), Gjessø senioridræt (John H og Lars J), Hjemmeside (Ingen), Menighedsråd (Ingen) og lokalråd (Flemming M).

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation.
 • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
 • Emner som kan have fælles interesse.
 • Koordinering af opgaver og ansvar.
 • Skal der holdes fællesmøde januar 2018 ?
 • Evt.

Beslutningsreferat:

 • Kan vi få et “Hotspot” til Gjessø.
 • Få så meget som muligt i MJA.
 • Hjælp købmand hvis det er muligt.
 • Vi holder møde i 2018.

Orienterings punkter:

 • GUF: Ny multibane. Renovering klubhus.
 • Senior idræt: 30 medlemmer
 • Ambassadør: Kører ok
 • Forsamlingshus: stille og roligt. Løber rundt og meget udlejet.
 • Sauna: Godt benyttet. Se bookingside.
 • Grundejer: Fælde træer og lave ny sti. Hjertestarterkursus afholdt.
 • Fællesbestyrelse: Dm i skoleudvikling med “Børneklassen”. Lavt børnetal. Overbygning til Vestre Skole.
 • Hjemmeside: Nyt layout magen til folder.
 • Lokalråd: Cykelbaner til Silkeborg. Arbejde på mere udbygning. Ny kommuneplan. Valg til lokalråd i 2017.