Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 28.01.2020

Til stede: Grundejerforening (Kristian), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Ingen), Ambassadører (Christian og Flemming), forsamlingshus (Peter V og Henning), Sauna (Kristian og Christian), Gjessø ungdomsforening (Kristian), Gjessø senioridræt (Ingen), Hjemmeside (Ingen), Menighedsråd (Ingen), Lokalråd (Flemming M, Steen N og Jan) Lokalavis (Vita ved Kristian), Andelsboligforening Gjessøparken (Ingen), Byrådsmedlem (Kasper).

Dagsorden:

– Velkomst og præsentation.
– Status på hjemmeside www.gjessø.dk
– Bordet rundt med status fra den enkelte forening.
– Emner som kan have fælles interesse.
– Koordinering af opgaver og ansvar.
– Skal der holdes fællesmøde januar 2021 ?
– Evt.

Beslutningsreferat:
www.gjessø.dk: GUF har meldt sig som ejer af ny hjemmeside, og de står også for økonomi. Rasmus fortsætter som webmaster. Vigtig at alle foreninger gennemgår deres materiale på gammel hjemmeside, og hvad der skal overgå til ny. Der skal også sendes nye billeder ind til ny hjemmeside. Besked og materiale sendes til Morten og Rasmus.

Lokalråd: Nyt om udstykninger, planstrategi 2040, ny kommuneplan, byforskønnelse, liga syd og busforbindelse.

Lokalavis: Vi har gode lokale skribenter. Holder tæt kontakt med radaktion på MJA.

Grundejer: Hvis der er muligt, så skal medlemskab af grundejerforening indskrives i alle lokalplaner. Der bliver arbejde med skove, så de bliver lavere og ændrer udseende. Der er ringe tilslutning til arbejdsdage, så kontingent er hævet med 100 kroner.

Sø sauna: Der er kommet ny veranda på. Flere og mange bookninger af sauna.

GUF: Det er små hold og faldende medlemstal. Hal er besat alle hverdage mellem 15.00 og 19.00.

Forsamlingshus: Kører godt om med god økonomi. Fællesspisning, banko, bandaften og running dinner. Har fast og stabil bestyrelse, men trænger til yngre kræfter.

Byråd: Har fokus på trafik og udstykning i Gjessø.

Diverse: 18.04.2020 kommer der Tour de Midtjylland til Gjessø – det er cykelløb på 100 eller 55 kilometer med start i Gjessø.

Diverse: Kan vi få nye bestyrelsesmedlemmer på banen til alle vores bestyrelser. Dette kunne laves som tema på hjemmeside eller tages op til fællesspisning.