Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 29.01.2019

Til stede: Grundejerforening (Kristian), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Jens og x), Ambassadører (Ingen), forsamlingshus (Peter V og Henning), Sauna (Kristian), Gjessø ungdomsforening (Steen), Gjessø senioridræt (Kai), Hjemmeside (Rasmus og Morten), Menighedsråd (Else), Lokalråd (Flemming M, Steen N, Peter N og Jan) Lokalavis (Vita ved Kristian), Andelsboligforening Gjessøparken (x), Byrådsmedlem (Kasper).

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation.
 • Ny og forbedret hjemmeside – altså Gjessø.dk
  • Præsentation af tanker og ideer med ny hjemmeside.
  • Hvad koster det.
  • Hvem er med.
  • Skal vi sætte det i gang.
 • Bordet rundt med status fra den enkelte forening.
 • Emner som kan have fælles interesse.
 • Koordinering af opgaver og ansvar.
 • Skal der holdes fællesmøde januar 2020 ?
 • Evt.

Beslutningsreferat:

 • Hjemmeside: Enighed om gå videre med ide om ny hjemmeside. Rasmus og Morten laver udkast og indkalder arbejdsgruppe til møde.
 • Vi holder næste møde den 28.01.2020.

Orienterings punkter:

 • Godt gang i forsamlingshus med udlejning, running dinner, musik og fællesspisning.
 • GUF kører godt – brug af hal er ok – tilfreds med Gjesstivas.
 • Kor og højskoleaften i kirken.
 • Oplæg og diskussion om udvikling af ny hjemmeside.
 • Godt gang i lokalråd – f.eks. cykelkantbaner, udstykning og byforskønnelse.
 • Senior idræt kører fint med badminton.
 • Gjessøs børn – børnetal er faldende – kigger på trafiksikkerhed – mere branding af skole med nyt logo – får nyt tag – har 60 års jubilæum.
 • Grundejerforening: købe sig til hjælp isf. arbejdsdage – ny bålhytte, bænke og fodboldmål.
 • Sauna har fået veranda,
 • Lokalavis har succes med lokalstof.
 • Andelsboligforening Gjessøparken er årets andelsboligforening – vil evt. med på hjemmeside.