Referat fællesmøde foreninger i Gjessø 30.01.2018

Til stede: Grundejerforening (Kristian), fællesbestyrelse for skole og børnehave (Ingen), Ambassadører (Flemming C.), forsamlingshus (Peter V), Sauna (Kristian), Gjessø ungdomsforening (Ingen), Gjessø senioridræt (Ingen), Hjemmeside (Rasmus), Menighedsråd (Ingen) og lokalråd (Flemming M, Steen N, Peter N) Lokalavis (Vita).

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation.
 • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
 • Emner som kan have fælles interesse.
 • Koordinering af opgaver og ansvar.
 • Skal der holdes fællesmøde januar 2019 ?
 • Evt.

Beslutningsreferat:

 • Vi skal have gang i udstykninger. Start med Bundgaard byg.
 • Måske vi kan få Kasper med til møde næste år.
 • Flemming C indkalder til møde for by ambassadører.
 • Flemming C undersøger info skærm hos købmand.
 • Vi holder næste møde den 29.01.2019.

Orienterings punkter:

 • Lokalråd: Tid på kommuneplan, vælgermøder og cykelsti. To grunde er trukket ud fra Tippetbakken, for at give plads til kantbaner langs vejen, så der er kun en grund til salg.
 • Hjemmeside: Nyt design ser fint ud. Send ideer til Rasmus. Har forsøgt at få bedre udseende på mobil.
 • Lokalavis: Vita skriver plus alle andre kommer også med artikler. Er god reklame for byen. Mette Andersen er kontaktperson hos MJA. Forsøger evt. at finde flere lokalredaktører via FB.
 • Grundejer: Generalforsamling 15.03.2018. Har modtaget 45.000 fordi vi ikke kan bruge legeplads på Rustrupvej. Grundejerforening arbejder på ideer til hvad penge kan bruges til, så de kommer byen til gode.
 • Sauna: Kører planmæssigt og egenkapital vokser.
 • Ambassadør: Bruges ikke meget, men sådan er det nok. Måske vi skulle støve ideen af. Måske mere synlig på Gjessø.dk.
 • Forsamlingshus: Går godt med udlejning og arrangementer. Der er overskud. Generalforsamling 22.02.2018.
 • GUF: Brugt tid på multibane, fliser og Rasmushus. I år mere fokus på idræt og de muligheder hallen giver – f.eks. badmintonstævne. Mangler folk til sponsorudvalg. Generalforsamling 07.02.2018.
 • Evt: Kunne en info skærm være en ide for byen. Kunne evt. henter fra kalender på Gjessø.dk