Referat fra lokalrådsmøde 17.04.2018

Referat fra lokalrådsmøde 17.04.2018

Tilstede var: Ib, Steen, Peter, Inge, Flemming, Jette og Jan

  • Projekt Gjessø Bymidte

 

Vi har fået en arkitekt til at komme med et par skitser over en evt ny bymidte.

Der kan søges tilskud til byforskønnelse.

  • Samarbejde med Grundejerforening.

 

Vi afventer mødedatoer fra grundejerforeningen

Er der fælles opgaver og hvordan løses det. Fremtidig samarbejde?

  • Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.

 

Steen har taget kontakt til 4 forskellige huscompagnier og sendt dem matriale, ingen

af dem er interesseret i at udstykke i Gjessø.

Der afholdes et møde i klubhuset tirsdag d. 1 maj kl 19:00 – relevante personer

indbydes.

  • Møde med MJA.

 

Intet nyt.

  • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd

 

Lokalpolitisk Forum er ført ind under Liga Syd.

Der arbejdes på mange forskellige ting – blandt andet bebyggelse og hvad vi skal

bruge vores natur til.

LF er stadig meget nyt og vi skal finde ud af hvor meget vi vil være en del af LF – indtil videre er Flemming observatør

  • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Ingen relevante opgaver for os

  • Ref fra By ambassadør møde hos Flemming Frøsig

 

Der arbejdes på aktivitetsdage – der blev snakket om udstykning

  • Næste møde.

 

Onsdag d. 6. Juni hos Peter.

  • Evt.

 

Film om Gjessø evt opdatering og flyttes til forside på Gjessø.dk

  • Godkendelse af referat.

 

    Referat godkendt