Referat lokalrådsmøde 06.06.2018

Referat lokalrådsmøde 06.06.2018

Deltagere til møde: Peter, Steen, Inge, Jan, Flemming og Ib

 • Projekt Gjessø Bymidte
 •  Der er ikke noget udkast færdig endnu.
 • Samarbejde med Grundejerforening.
 • Vi indbyder til møde 14 August kl 19:30 i klubhuset
 • Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.
 • Der har været et møde 1 maj, der er enighed om at arbejde videre med udstykninger og evt bygning af rækkehuse
 • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
 • Spændende møde. Roger Buck kommer til Them 9/10 for at tale om hvordan der holdes liv i små byer.
 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 • Der er ikke nogen
 • Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring ?
 • Nej tak
 • Henvendelser fra borgere i Hjortsballe området vedr. råstofudvinding i Asklev.
 • Flemming har henvendt sig gentagende gange til borgeren, men forgæves. Vi afventer svar fra borgeren før vi går vidre med sagen.
 • Status på cykelkantbaner – læserbrev om cykelsti – supercykelstier i Silkeborg.
 • Arbejdet er godt igang. Der er samarbejde med Sydbyens lokalråd for at få en god tilslutning til deres stisystemer
 • Tag cyklen med i bussen.
 • Afventer oplæg fra Silkeborg Kommune og COWI efter spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview, vi syntes det er en god ide.
 • Folkemøde 28/29. september 2018.
 • Vi vil ikke stille med en bod, men deltager evt. sammen med Liga Syd og i Nærdemokrati konference.
 • Årets lokalområde 2018.
 • Vi har ingen konkrete emner, vi satser på 2019
 • Henvendelse vedr. udvikling af app til styrkelse af lokalsamfundet.
 • Vi er åbne for forslaget og vil gerne vide mere herom – Jan tager kontakt til Morten Bitch
 • Skal vi holde et borgermøde til efteråret ?
 • Vi mangler indhold til et borgermøde – evt på senere tidspunkt
 • Prioritering af opgaver for resten af 2018, samt ansvarsfordeling herfor
 • Tovholdere for projekter:
 • Grundejerforening samarbejde – Ib
 • Byudviklling – Jan – Steen
 • Bymidte – Peter – Steen – Inge
 • APP – Jan
 • LigaSyd – Flemming
 • Hjortsballe – Flemming
 • Næste møde.
 • 14 August kl 19 i klubhuset
 • Evt.
 • Fornyelse af præsentationsmateriale for Gjessø – Ib’s nabo Erik spørges om hjælp – Ib og Inge er tovholder på dette.
 • Godkendelse af referat.
 • Godkendt