Referat lokalrådsmøde 11.01.2018

 1. Det gamle lokalråd og det nye lokalråd samles for overdragelse.
  1. Bordet rundt – hvem er hvem.
  2. Tak for samarbejde til afgående medlemmer.
  3. Lars havde mappe med for overdragelse til ny kasserer.
 2. Vi sender de afgående medlemmer hjem.
  1. Tjek
 3. Gennemgang at arbejdsopgaver for lokalrådet.
  1. Opgaver og erfaringer blev listet op med mulighed for spørgsmål.
  2. Mere udstykning – Rustrupvej? – Forskønnelse/fornyelse af byen.
 4. Det nye lokalråd konstituerer sig.
  1. Formand Flemming Madsen, næstformand Steen Okkels Nørby, kasserer Ib Thygesen, sekretær Jan Mikkelsen og medlemmer Peter Nedergaard, Jette Mark og Inge Okkels Søndergaard. Kasper Thomassen er suppleant. Afgående medlemmer er Lars Høstrup og Paul Erik Schmidt, og stor tak for deres indsats i lokalrådet over flere perioder. Paul Erik vil gerne hjælpe med ad hoc opgaver.
  2. Afgående kasserer Lars Høstrup og ny kasserer Ib Thygesen besøger Nordea for overdragelse af konti til ny kasserer. De aftaler selv tidspunkt og dato. Ville nok være smart hvis vi fik tilknyttet Mobilepay til ordning (til betalinger).
 5. Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø.
  1. Afholdes 30/1 Kl 19.00 i klubhuset
  2. Der er styr på klubhus. Flemming indkalder til møde via mail. Flemming, Peter og Steen deltager i møde for lokalråd.
 6. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
  1. Flemming besvarer mail, da vi afventer hvad der vil ske med samarbejde på tværs i Silkeborg syd. Håbede det kunne blive Liga syd som fik opgave med samarbejde på tværs.
 7. Møde med MJA.
  1. Vi sender repræsentanter til møde, hvis det passer ind i vores kalender. Flemming svarer MJA. Ib deltager hvis han kan.
 8. Bundgaard byg
  1. Ang byggegrunde på Planetvej. Flemming og Steen prøver at holde kontakt med Bundgaard byg.
 9. Valg til Nærdemokratiudvalg.
  1. Vi deltog ikke i møde, og har tillid til at de andre lokalråd fik valgt gode repræsentanter for lokalråd ind i nærdemokratiudvalget.
 10. Næste møde.
  1. Tirsdag 27.02.2018 klokken 19.00 hos Ib Lærkebakken 11.
 11. Evt.
  1. Punkter til næste møde: Samarbejde med Grundejerforening og udstykning.
  2. Flemming laver notits til Lokalavisen om det nye lokalråd.
  3. Jan opdatere hjemmeside med bestyrelsens oplysninger

 

Til underskrift af referat:

Flemming Madsen

Steen Nørby

Ib Thygesen

Jan Mikkelsen

Peter Nedergaard

Inge Okkels

Jette Mark