Referat Lokalrådsmøde 22.9.2016

1.       Forberedelse af ansøgning til at få ”Silkeborg pris” for Gjessø som den by i kommunen som gør noget særligt for byens ve og vel og for at få flere borgere til at flytte til byen.

2.       Cykelsti til Silkeborg og hvad er muligt indenfor en overskuelig fremtid. Er cykelbaner en mulighed eller evt en dobbelt cykelsti på den ene side af vejen. Begge disse løsninger vil medføre en mindre sikre løsninger end en egentlig cykelsti på begge sider af vejen. Steen vil skrive til Gitte for at få en orientering om evt. planer.

3.       Forslag om at lokalrådet burde lægge flere af de ting der drøftes på hjemmesiden

4.       Næste møde den 8.december med smørrebrød til rådet, som en forlængelse af mødet