Referat lokalrådsmøde 27.02.2018

Referat fra lokalrådsmøde 27.02.2018

Til stede er: Ib – Jan – Steen – Peter – Flemming – Inge og Jette

 

  • Samarbejde med Grundejerforening.

 

Efter deres generalforsamling holder vi møde med dem og får kridtet banen op så vi ikke arbejder med samme opgaver. evt fælles generalforsamling – fælles møde to gange årligt

 

  • Udstykning af byggegrunde.

 

Jan har været i kontakt med Eurodan Huse omkring udstykning, de har ikke vendt tilbage endnu.

Flemming har snakket med Bruun&Bundgaard, de er åbne for et samarbejde men vil ikke selv udstykke.

Steen vil prøve at tage kontakt Hybel, Milton og evt Huscompagniet ang Planetvej

Peter vil prøve at tage kontakt til ABC pavillioner.

Evt senere tage kontakt kommune og boligforeninger.

 

  • Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø.

 

Steen, Flemming, Peter og Jan var med.

Rasmus ville arbejde med hjemmesiden og gøre tabletvenlig

Grundejerforening skal have ny formand

Vita opfordrede til at sende artikler til Lokalavisen

Møde for by ambassadører er aftalt til 14.marts hos Flemming

Forsamlingshuset går godt

GUF vil arbejde på at få mere gymnastik i hallen, de har stor forventning til Yoga

Under Evt. mulighed for infoskærm – Vita vil høre lokalavisen om at få gang i “Det Sker” igen.

 

  • Møde med MJA.

 

Afventer ny dato

 

  • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd

 

Møde afholdes i morgen – Flemming, Steen, Ib og Peter deltager i mødet.

Vi afventer hvad de har af planer og snakker om det på næste møde.

 

  • Min købmand.

 

Punkt 6 og 7 slået sammen

 

  • Rustrupvej.

 

Fartdæmpning, evt chikane 40kmt zone.

Jan hører Christians Anlæg om udarbejdelse af plan til fartdæmpning. uden at chikanere udkørselsforhold fra sideveje og indkørsler. Fra Egebakken til og med gl. skolebakkevej.

 

  • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

Intet nyt på hjemmesiden.

 

  • Næste møde.

 

17 April kl 19.00 hos Jette

 

  • Evt.

 

Vær opmærksom på at søge midler ved kommunen til events

Vi er også lokalråd for Sepstrup og Asklev, er der nogle arbejdsopgaver herfra?

Referat er godkendt af bestyrelsen.