Referat Lokalrådsmøde 01.06.2015

 

  1. referat af sidste møde godkendt

  2. Indstilling som aftalt til 2-1 vej. Der er bevilliget ca. 300.000 kr. til ændringerne. Der skal laves en strategiplan for cykelstier for de næste 3 år.

  3. En folder indeholdende billeder fra søbadene, legepladsen og skolen, samt en økonomioversigt for at lave folderen.

  4. Der havde været flere end 200 deltagere til byens dag, der havde konsumeret ca. 130 stk. pølser. Næste år (2016)afholdes byens dag den 4. juni.

  5. Der var syv personer der havde tilkendegivet at de ville påtage sig hvervet. Der var aftalt møde i klubhuset den 16. juni 2015

  6. Ved næste møde vil strategi Silkeborg cykelstier og dennes relation til en trafikplan blive drøftet

  7. Under evt. blev oprettelsen af ”Unge lokalkomiteer, ” referat af skovvandringen, og opfordring til oprettelse af nabohjælp drøftet.

  8. næste afholdes den 12. august 2015